Debatten om Klog Energi på Christiansborg

6. december 2023

Debatten om Klog Energi er en betydningsfuld energikonference på Christiansborg. Her får politiske beslutningstagere inden for grøn omstilling en unik mulighed for at høste erfaringer fra Danmarks centrum for klog og grøn energi, Nordvestjylland. Som deltager kommer du tættere på Nordvestjyllands potentialer og er med til at sikre, at de realiseres til gavn for hele Danmark.

Området har siden 90’erne været en vigtig, grøn VE-pioner med Nordsøen som nabo og er allerede rustet til fremtiden inden for videreforædling af energi – Power-to-X. Her buldrer udviklingen afsted, og både danske og internationale virksomheder er ved at etablere sig.

Potentialet i landsdelen er med andre ord kolossalt, og det stærke fundament gør allerede en mærkbar forskel i målene for grøn omstilling og CO2-reduktionerne for hele landet.

Danmark kommer bedst i mål med Nordvestjylland, men det kræver et øget, politisk fokus på konkrete dilemmaer – både lokale og nationale – som eksperter, foregangsvirksomheder og politikere forholder sig til i Debatten om Klog Energi. Den skal du ikke gå glip af, hvis du vil påvirke den grønne omstilling.

Brian Vad Mathiesen

Debattens keynote speaker

Dansk ingeniør og professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet. Han har en ph.d. i anvendelse af brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidens energisystem (Fuel cells and Electrolysers in Energy Systems) (2008) og er en af de ledende forskere bag konceptet ”Smart Energy Systems”

– Mulighederne og markedet for vedvarende energi og energianlæg bliver færre og tager længere tid – med mindre vi forbedre deling af overskud eller ejerskab lokalt. Der er behov for en revitalisering af de lokale processer. Udspillet vedr. Energiparker har stadig en stemning af, at kompensere for en gene i stedet for at belønne et initativ, udtaler Brian Vad Mathiesen.

I Nordvest­jylland har vi

Arealer til sol, vind, Power-to-X og ilandføringer fra Nordsøen

Servicehavne til vindparker i Nordsøen, Thorsminde og Thyborøn

Nærhed til grøn strøm fra Nordsøen

Effektiv planlægning på tværs af sektorer og i samspil med projektudviklere og borgere

Et afgørende bidrag til et forbedret grønt BNP

Nærhed til produktion af grønt CO2 fra biogasanlæg

Uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udvikle fremtidens Power-to-X kompetencer

Forstærket el-transmissionsnet mellem Idomlund og Endrup

Udskibningshavn til vindprojekter i Nordsøen og udskibning af fremtidens brændstoffer i Thyborøn

Fremtidens kompetencer til Power-to-X: Håndværkere, leverandører til vindindustrien og kemisk virksomhed, kompetencer fra kemisk virksomhed, mv.

Hvad er Klog Energi?

Grøn omstilling på nordvestjysk

Nordvestjylland har siden 90’erne drevet udbygningen af grøn energi i Danmark. Med teknologi, viden og ressourcer har Danmarks centrum for klog og ren energi bidraget væsentligt til hele landets grønne omstilling.

 

Det nordvestjyske samarbejde Klog Energi består af Lemvig, Struer og Holstebro Kommune og er en af forudsætningerne for, at ikke blot Danmark, men hele Europa kan indfri ambitionerne for grøn omstilling og CO2-reduktioner.

 

Landsdelen er et centrum for vedvarende energi og en vigtig hub for produktion, transformation og distribution af grøn energi. Nationale og internationale aktører er allerede ved at etablere sig i området, der som hele Danmarks grønne energipioner har masser af viden, ekspertise og plads til grønne projekter. Danmark kommer bedst i mål med Klog Energi.

For intet er umuligt i mulighedernes Nordvestjylland. Klog Energi er vedvarende og grøn. Det er erfaring i at arbejde sammen med lokalbefolkningen. Det er motivation for at sætte den politiske dagsorden, så videreforædlingen af energi når nye højder. Det er gevinsten, der opstår, når vi samarbejder om grøn omstilling.

 

Nordvestjylland har fremtidens kompetencer inden for Power-to-X og vil med de rette partnerskaber uddanne fremtidens VE- og PtX-talenter til gavn for hele landet. Det er Klog Energi – og et Danmark i bedre balance.